Polityka prywatności i polityka cookies

I Informacje ogólne

 • Niniejsza Polityka Prywatności określa sposób pozyskiwania, przetwarzania oraz
  zabezpieczania danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych
  osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z póź. zm.) oraz ustawą
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204
  z póź. zm.)
 • Właścicielem strony internetowej www.ibezplamy.pl oraz administratorem
  danych osobowych jest Dariusz Wierzbicki. Nazwa firmy Ibezplamy Dariusz Wierzbicki
 • adres ul. Długa 5/4 05-300 Brzóze; NIP: 522-317-23-44
  wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
  Rzeczypospolitej Polskiej.
  II Dane osobowe
 • Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 • Dane osobowe są pozyskiwane podczas podczas składania zamówienia w
  sklepie lub wysyłania maila na adres podany na stronie
 • Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zamówienia
 • Zawartość strony internetowej można przeglądać bez podawania jakichkolwiek
  danych osobowych.
 • Każda osoba, która udostępniła swoje dane osobowe ma prawo do dostępu do
  ich treści oraz możliwość ich poprawiania, uaktualniania, uzupełniania, jak i również
  żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu
  wobec przetwarzania danych osobowych. Wymienione czynności można dokonać
  poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres email: ibezplamy@gmail.com
  Pozyskane przez administratora dane osobowe są przechowywane, przetwarzane i
  chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zbiór danych osobowych
  został zgłoszony do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl)
 • Administrator chroni zgromadzone dane osobowe korzystając z następujących
  środków:
  – zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem
  III Informacja o plikach cookies.
 • Serwis korzysta z plików cookies.
 • Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki
  tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i
  przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj
  zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich
  na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki
  cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 • Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy
  Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i
  zawartości;
 • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik
  nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych
  materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 • W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
  „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są
  plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym
  Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub
  wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies
  przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w
  parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 • Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka
  internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w
  urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany
  ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików
  cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe
  informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki
  internetowej.
 • Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre
  funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 • Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i
  wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu
  reklamodawców oraz partnerów.
 • Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać
  zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach: Polityka
  ochrony prywatności Google Analytics.
 • Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć
  Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik
  korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji
  użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 • W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć
  reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje
  wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia:
  https://www.google.com/ads/preferences/
  IV Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
 • Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia
  przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla
  procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika
  może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron
  www.
 • W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę
  internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami
 • – Internet Explorer
 • – Chrome
 • – Safari
 • – Firefox
 • – Opera
 • – Android
 • – Safari (iOS)
 • – Windows Phone
 • – Blackberry
  V Udostępnienie danych.
 • Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach
  prawnie dozwolonych.
 • Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis
  upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie
  wynikającym z żądania.
  VI Postanowienia końcowe
 • Administrator ma prawo do zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Osoby
  udostępniające swoje dane osobowe obowiązuje aktualnie obowiązująca wersja
  Polityki Prywatności, dostępna na stronie (tu adres Twojej strony polityki
  prywatności) • W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności
  stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego.
Przewiń do góry